EAFF - EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION -

EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION

bg_shadow

CHINESE FOOTBALL ASSOCIATION

CHINESE FA

INFORMATION

Official Site
https://www.thecfa.cn/

Address
Easton Centre Tower A (15F),
18 Guangqu Road,
Chaoyang District,
100022
BEIJING China PR

Contact
Phone: +86-10/5929 1037
Email:info@thecfa.cn
Fax: +86-10/5929 1008

FOUNDATION YEAR

1924

FIFA MEMBER SINCE

1931

AFC MEMBER SINCE

1974

President

SONG Kai

Vice President

SUN Wen
YUAN Yongqing
YANG Xu
XU Jiren

General Secretary

YUAN Yongqing